Artikkelit, Internet, Kasinopelit

Rahasto verotus – ei mitään rakettitiedettä

Rahasto verotus – ei mitään rakettitiedettä

Rahastojen verotus

Rahasto verotus

Rahasto verotus on oikeastaan melko yksinkertaista. Sijoitusrahastot ovat verovapaita yhteisöjä joten ne eivät maksa veroa korkotuloista tai luovutusvoitoista. Rahasto-osuudenomistaja saa luovutusvoittoa tai luovutustappiota kun hän luopuu rahasto-osuuksista lunastuksen tai vaihdon yhteydessä. Luovutusvoitto on lunastushinnan ja merkintähinnan erotus.

Luovutusvoitoista maksetaan veroa pääomatuloverotuksen mukaisesti eli 30 prosenttia. Mikäli verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa, veroprosentti on 34 prosenttia. Rahastoissa saattaa olla myös tuotto-osuuksia ja näiden vuosituotto verotetaan pääomatulona.

Rahastoyhtiö hoitaa rahasto-osuuksien omistustietojen ilmoittamisen verottajalle vuosittain. Luovutusvoitot ja -tappiot pitää toki itse tarkastaa esitäytetystä veroilmoituksesta ja tehdä korjauksia, jos on tarpeen.

Indeksirahastot ja niiden verotus

Indeksirahasto on sellainen sijoitusrahasto, joka sijoittaa sisällään olevat varat valitun vertailuindeksin mukaan. Indeksirahastot ovatkin useimmiten erittäin kustannustehokkaita ja ne on myös hyvin hajautettu. Monet aloittelevat sijoittajat päätyvät nimenomaan indeksirahastoihin, koska niihin sijoittaminen on helppoa eikä niiden kanssa voi oikeastaan mennä metsään pitkällä aikavälillä sijoittaessa.

Sijoittamalla indeksirahastoon pääsee käsiksi indeksin keskimääräiseen tuottoon. Mikäli yleinen taloustilanne on hyvä, myös indeksirahaston tuotto on useimmiten hyvä ja taas vastaavasti yleisen taloustilanteen ollessa huono, tuottokin on heikompi.

Indeksirahastoa verotetaan aivan kuten kaikkia muitakin sijoitusrahastoja. Tuoton osuudesta maksetaan pääomavero silloin, kun rahastosta nostetaan voitollisia varoja. Vero on 30 % 30 000 euroon asti ja sen yli menevältä osalta 34 %. Myös indeksirahastoihin pätee tonnin sääntö, eli rahastosta voi lunastaa yhteensä alle 1 000 euroa verovapaasti vuoden aikana, mikäli ei ole muita pääomatuloveron piiriin kuuluvia myyntivoittoja.

Rahastojen verovapaa myynti

Rahastojen verovapaus koskee tilanteita, joissa kalenterivuoden aikana rahasto-osuuksia myydään alle 1 000 eurolla. Rahasto-osuuksien verovapaa myynti edellyttää kuitenkin, että saman kalenterivuoden aikana myytyjen muiden omaisuuserien myynti ei ylitä yhdessä rahasto-osuuksien kanssa tuota 1 000 euroa. Esimerkiksi jos myyt rahasto-osuuksia 500 eurolla ja suoria osakkeita 700 eurolla, tällöin rahasto-osuuksien myyntivoitto ei ole verovapaata.

Kasvuosuus vai tuotto-osuus?

Rahasto-osuuksia on olemassa kahdenlaisia eli kasvuosuuksia ja tuotto-osuuksia. Rahastojen verotus riippuu siis siitä, millaisia rahastosi ovat. Yleensä yksityissijoittajat hankkivat kasvuosuuksia, sillä niiden kohdalla rahastotuoton verotus ajoittuu vasta siihen, kun myydään. Mikäli rahaston kasvuosuus tuottaa tuottoa, tämä lisätään rahasto-omistusten jatkoksi tuottamaan lisää. Eikä sinun tarvitse edes tehdä mitään vaan tämä käy automaattisesti.

Rahaston kasvuosuuksia verotetaan siis vasta silloin kun ne myydään ja niistä saadaan luovutusvoittoa. Tällöin saadusta voitosta peritään automaattisesti pääomavero tuoton maksun yhteydessä. Tuotto-osuuden voi vaihtaa kasvuosuudeksi tai päinvastoin, kunhan tekee vaihdon saman rahaston sisällä. Muussa tapauksessa on kyse osto- ja myyntitapahtumasta, jolloin pitää maksaa voitosta pääomavero. Rahasto verotus noudattaa siis samaa kaavaa, verotus tapahtuu aina pääomaverotuksen mukaisesti.

Rahaston tuotto-osuuksien tuotot maksetaan tilille kerran vuodessa, toisin kuin kasvuosuuksien kohdalla. Jos saat tuotto-osuuksistasi tuloa jonain vuonna, tämä verotetaan pääomatulona kyseisen vuoden verotuksessa.

Millaista tuottoa rahastoilla voi odottaa?

Rahaston tuotot

Perinteisissä sijoitusrahastoissa on ongelmana niiden korkeat kulut. Passiiviselle sijoittajalle pörssinoteerattu indeksirahasto onkin todella hyvä vaihtoehto. Näin kulut pysyvät kurissa, koska ei ole aktiivista salkunhoitoa. Vertailuindeksin eli S&P 500 rahastojen keskimääräinen tuotto on ollut 14,6 prosenttia.

Muista sijoitussuunnitelma ja hajautus

Fiksu sijoittaja tekee itselleen sijoitusstrategian ja pysyy siinä. Strategia auttaa myös suojaamaan omia sijoituksiaan kun ei tule tehtyä impulssipäätöksiä paniikissa. Millaisella aikavälillä aiot sijoittaa, lyhyellä, keskipitkällä vai pitkällä? Millainen tuotto sinulla on tavoitteena? Kuinka usein sijoitat? Kuinka paljon ja millaisella riskillä? Ja koska aiot myydä omistamiasi sijoituksia?

Kannattaa siis pitää pää kylmänä vaikka markkinoilla tapahtuisi mitä. Suunnitelmallisuus on erittäin tärkeää, joten ei kannata myydä ja ostella summamutikassa. Tästä koituu sitä paitsi vain turhia kuluja, jotka syövät usein myös ne muodostuneet pienet tuotot. Rahastojen tuotto häviää äkkiä jos koko ajan on ostamassa ja myymässä. Toinen tärkeä neuvo on muistaa hajauttaa sijoituksensa eli sijoittaa eri kohteisiin niin maantieteellisesti kuin eri aloille, kuten asunto-, metsä- ja osakerahastoihin.

Indeksirahastot ostavat monia eri yhtiöitä, joten mikäli niistä yksi menee konkurssiin, tulee tilalle toinen. Nämä rahastot sopivatkin sijoittajille, joita ei kiinnosta koko ajan seurata omistamiensa rahastojen menestystä. Parhaita sijoittajia voivatkin olla he, jotka vähän kuin unohtavat omistavansa sijoituksia. Mikäli sijoittaminen siis on liian tylsää, voi vaikka katsoa, miltä tuntuisi kasinot ilman rekisteröintiä, ja saada näin jännitystä elämäänsä.